Reikikurser

Holy Fire ® Reiki

Holy Fire® Reiki är en ny form av Reiki som introducerades av ICRT (förening för Reikiutövare i USA och Canada) i januari 2014. Den är både kraftfull och mjuk och ger rening, helande, vägledning samt stärker oss. Den har inkluderats i UsuiReiki-kurser och i Karuna Reiki®- kurser.

Holy Fire® energin är märkbart mer subtil och kommer från en högre medvetandenivå. Elever har erfarit bland annat följande egenskaper

 • Arbetar kontinuerligt även när man inte tänker på den och problem som kommer upp helas spontant.
 • Respekterar alltid fria viljan.
 • Helar snabbt och djupt utan obehag.
 • Helar relationer och interaktioner med andra.
 • Frigör oro och ersätter det med en markant känsla av trygghet.
 • Ger spontant vägledning som kan accepteras på alla nivåer av livsupplevelser.
 • Tenderar att utveckla alla de personlighetsdrag som är hälsosamma att ha, såsom kärlek till sig själv och andra, vänlighet, tålamod, självförtroende, vitalitet, entusiasm, optimism, tillit, glädje, frid och så vidare.
 • En av de mest underbara effekterna är en känsla av att vara älskad. Detta är en djup och ren känsla som är väldigt omhändertagande.
 • När man en gång tagit emot den fortsätter den att utveckla sig själv och bli mer effektiv.

Dessa egenskaper finns i Reiki I & II men blir mer uttalade i ART/ master- och Karunakurser.

I Holy Fire® använder man sig av upplevelser, placeringar och tändningar istället för initieringar.

Källa: William Lee Rand, Secourong.


Usui/Holy Fire® Reiki I & II

Reiki I & II kan läras ut tillsammans under två dagar eller var för sig vid två olika tillfällen.

Utbildningen kan göras på distans eller fysiskt på plats. 

I utbildningen får du detta:

 • Reiki handpositioner.
 • Kunna ge dig själv och andra en komplett reikibehandling.
 • Japanska Reikitekniker så som: Gasshomeditation, Reiji-ho - utveckling av din intuition, Byosen Scanning - att kunna känna av var reiki behövs, Gyoshi ho - sända reiki med dina ögon, Kenyoku - torr bad, rengöring av ditt energifält.
 • Hayashi Healing Guide
 • Hur du använder reiki vid speciella tillstånd.
 • Symbolerna för reiki II.
 • Använda reiki för att bli av med oönskade vanor.
 • Distans healing.
 • Reiki manual.
 • Kunskaper vad som gäller alternativa behandlingar enligt hälso- och sjukvårdslagen
 • Diplom.

Utbildningen är en kombination av teori, diskussion och praktiska moment. Den praktiska delen innehåller bland annat att ge och ta emot en fullständig reikibehandling med alla handpositioner, hur du gör reiki på dig själv, praktisk användning av alla reiki II symboler samt hur du ger reiki på distans. Du får även lära dig de japanska teknikerna som finns beskriva ovan,

När du går en utbildning i reiki så förväntas det att du avsätter tid efter utbildningen för att öva och bli trygg i dina nya kunskaper. Du bör arbeta med reiki minst en kväll i veckan i flera veckors tid efter avslutad utbildning, öva gärna på familj och vänner samt ta emot reiki. Regelbunden övning är nödvändigt för att du ska bli trygg i dina reikibehandlingar.

Källa och bild: reiki.org (fritt översatt)


Usui/Holy Fire® Reiki III Reikimaster

Usai/ Holy Fire® III Reikimaster pågår under tre dagar, kursen kan göras på distans eller på plats fysiskt. Går du kursen digitalt på distans så kan du senare utbilda både digitalt och fysiskt, går du utbildningen fysiskt så kan du endast utbilda fysiskt på plats.

I utbildningen får du detta:

 • Teori
 • Upplevelser, placeringar och tändningar
 • Meditationer
 • Rörelsemeditation
 • Mastersymbolen och Holy Fire® symbolen
 • Information om hur du skapar och håller kurs, vad du bör tänka på samt vart du köper in material.
 • Målmanifestering.
 • Affärsmässigt medvetande.
 • Pengafrågor.
 • Konkurrens.
 • Annan information som du behöver lära ut till dina kursdeltagare.

Källa: William Lee Rand, Secourong.