Strykningsterapi

Bakgrund

Strykningsterapi eller livskraftsbehandling kom till under en diskussion på den grekiska ön Santorini år 2000 mellan Lena och Henrik Hellberg. Under deras långa erfarenhet av att arbeta med zonterapi upplevde dem att vissa människor fick ganska kraftiga förstförsämringar av zonterapin, det är ofta personer som är i ganska dålig kondition vad gäller den grundläggande livskraften.

Lena och Henrik ville hitta en metod som gick direkt på livskraften men som samtidigt behöll zonterapins grundrecept i fråga om läkande förmåga.

Om

Livskraft är en bristvara idag, livskraften är ett energikonto där det handlar om uttag och insättningar i lämpliga proportioner - precis som ett bankkonto.

Det som även visat sig vara mycket effektivt med strykningsterapi är att terapin lättare tar sig igenom bromsmediciner som t.ex. värktabletter, antiinflammatoriska medel, kortisonpreparat, psykofarmaka samt cellgifter som idag även ges vid inflammatoriska tillstånd.

En av de största effekterna av strykningsterapin är att den även påverkar vår emotionella eller känslomässiga kropp på ett mycket positivt sätt. Livsenergin kan flöda genom oss på ett annat sätt än tidigare.

Strykningsterapi har en förmåga att få människor tillbaka på "vägen igen".

För vem?

Personer som kommer för att få zonterapi men som vi bedömer är svaga, p.g.a. medicinering eller där vi upplever att det finns en stor känslomässig koppling. Vissa behandlare börjar alltid en behandlingsserie med 1 -2 behandlingar med strykningsterapi för att lätta på det emotionella trycket samt för att undvika kraftiga förstförsämringar.

Källa: Henrik Hellberg - Team Hellberg Zonterapi

Boka strykningsterapi

© 2018 Malin Nordström teamenergyandmovement@gmail.com
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!