Homeopati

Jag har 3 - årig examen i homeopati via Whildes Homeopatiska Skola och sedan april 2023 är jag en del av Whildes Homeopatiska Team.


Om Homeopati

Ordet homeopati kommer från grekiskan och betyder "lika lidande". Läkekonsten bygger på att lika botar lika enligt similia similibus curantur-principen som började diskuteras och tillämpas för 2500 år sedan under Hippokrates tid, men som i slutet av 1700-talet blev till en helt egen läkekonst i och med att tyske läkaren Samuel Hahnemann fann ett sätt att praktisera principen i ett system och utifrån ett helhetsperspektiv.

Med homeopatisk läkekonst behandlar vi hela människan (eller djuret) i ett, inte bara det mätbara, isolerade symtomet eller den enskilda diagnosen. Orsaken till och reaktionen på sjukdom är nästan alltid viktigare än själva yttringen.
Homeopatin arbetar för varaktig bot - inte för livslång medicinering. Läkekonsten är mild, miljövänlig och effektiv. Den hämmar inga symtom tillfälligt, i stället triggar den i gång en självläkningsprocess genom att provocera, aktivera och höja/balansera patientens immunförsvar.

Till skillnad från syntetisk medicin (som antibiotika, värktabletter, kortison, statiner, cellgifter och psykofarmaka) så har homeopatisk medicin ingen som helst negativ inverkan på miljön. Tvärtom värnar och skyddar den din inre och allas yttre miljö.
Homeopatin hämtar sina läkemedel i naturen. Eftersom naturen innefattar allt levande hittar vi verksamma substanser bland växter och örter, bland mineraler och metaller och hos flertalet djurarter (inklusive människan).
En homeopatisk konsultation går till så att patient och homeopat pratar med varandra. Konstigare än så är det inte. Under samtalet görs en anamnes. Det betyder att patientens samlade symtombild av sjukdomshistoria, individuell känslighet, personlighetsdrag, anlag, rädslor, mat- och dryckesvanor och historia av trauman antecknas och ligger till grund för val av läkemedel.

Första besöket hos homeopaten kan ta upp till två timmar! Detta gäller främst tillstånd som sitter djupt och har påverkat personen under längre tid - kroniska, autoimmuna, psykiska och psykosomatiska tillstånd. Vid mer akuta tillstånd går bedömningen ofta fortare och i vissa fall finns enkla direktiv för behandling.
Under en homeopatisk behandling är det vanligt med förstförsämringar. Det innebär att vissa symtom känns förstärkta precis i initialläget (i början) av kuren.

Förstförsämringar visar att det egna immunförsvaret har aktiverats. Om patienten lider av sömnlöshet kan sömnlösheten upplevas som värre första dygnet eller dygnen, innan tillståndet stabiliseras. Är patienten livrädd för spindlar eller lider av scenskräck förstärks rädslan kanske initialt för att sedan klinga av. Ibland kan gamla symtom, till exempel undertryckta eksem, blossa upp och försvinna - det är också en förstförsämring (en utrensning).
Andra exempel på förstförsämringar: Tillfällig feber, pirrningar i leder och lemmar, stickningar och rysningar i huden, överaktivitet, dåsighet och behov av sömn/vila eller känslor som kommer upp till ytan och bearbetas.
Skillnaden mellan biverkningar och förstförsämringar är följande: Biverkningar skapas av syntetiska läkemedel, belastar immunförsvaret och blir underlag för nya sjukdomar och ett förvärrat tillstånd. Förstförsämringar är ett resultat av att immunförsvaret reagerar och att en självläkning påbörjas vilket leder till läkning och till ett starkare skydd mot sjukdomar inför framtiden. Den homeopatiska behandlingen ger inga biverkningar.

Med homeopati kan vi behandla så gott som alla tillstånd hos människor och djur i alla åldrar. Fokus ligger alltid på individen eftersom homeopatisk läkekonst är en individbaserad helhetsbehandling. Genom att ta hänsyn till individens unika situation kan homeopatin bota på djupet med hållbar effekt.

Källa; Stefan Whilde

Bokning av homeopatisk konsultation sker via telefon eller mail.


© 2018 Malin Nordström teamenergyandmovement@gmail.com
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!